ბიომასის პოტენციალი

გაეროს განვითარების ფონდის პროექტის ფარგლებში, ილიას უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტთან ერთად საველე გასვების საშუალებით შესწავლილ იქნა ნარჩენი ბიომასის ნარჩენების არსებული რაოდენობა და წლიური პოტენციალი.

რუკებზე მოყვანილია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ნარჩენი ნახერხის საშუალო წლიური რაოდენობა (რუკა 1) და მოქმედ სახერხებში არსებული ნახერხის რაოდენობა (რუკა 2).

აღნიშნული მონაცემები ასევე შეყვანილია და ხელმისაწვდომია GIS საინფორმაციო სისტემაში

რუკა 1

Georgia

რუკა 2

Georgia