ისტორია

ვებ გვერდი შექმნილია ანალიტიკური ცენტრის „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG) და ილიაუნის ენერგეტიკისა და მდგრაგი დანვითარების ინსტიტუტის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით შემდეგი პროექტის ფარგლებში: „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში“.