სიახლეები

ბიომასის საწვავის გამოყენებით გადარჩენილი ტყის მიერ შთანთქმული CO2-ის რაოდენობის გამოთვლა საქართველოსთვის

ბიომასის საწვავის გამოყენებით გადარჩენილი ტყის მიერ შთანთქმული CO2-ის რაოდენობის გამოთვლა საქართველოსთვის. მონაცემები მიახლოებითი და საშუალოა.

მომზადებულია ბატონი კობა ჩიბურდანიძისა და ბატონი გიორგი მუხიგულიშვილის (WEG) -მიერ.